Bàn giao Triton GLX 4×2 AT

Cảm ơn A. Hoàng Đào Hà đã tin tưởng làm việc với Mitsubishi Việt Hùng.

Chúc anh thượng lộ bình an và luôn dành sự quan tâm cho Mitsubishi!